BATTERY-BOX PREMIUM HVS / HVM

Wysokonapięciowe akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP)