UM Katowice - Dotacje celowe na odnawialne źródła energii 2018r.

 

Urząd Miasta Katowice informuje, że mogą być udzielane jednorazowe dotacje celowe dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie miasta Katowice 

W przypadku odnawialnych źródeł energii dotacja celowa może być udzielona jednorazowo w wysokości  do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków nie więcej jednak niż
6 000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny.
Wszystkie osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy ubiegającyc się o uzyskanie dotacji celowej składają wnioski do  31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja celowa.

Szczegółowe informacje  znajdują się wraz z formularzami elektronicznymi oraz wnioskami w formacie PDF na platformie  www.sekap.pl  w katalogu usług „Ochrona Środowiska”, w karcie usługi „Udzielanie dotacji celowej na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Pomagamy przy załatwianiu formalności.